Danmarks Naturfredningsforening

Danmarks største grønne organisation
Danmarks Naturfredningsforening er den største frivillige natur- og miljøorganisation i Danmark.

Foreningen har 125.000 medlemmer og 95 lokalafdelinger landet over. I mere end 100 år har Danmarks Naturfredningsforening været naturens stemme over for politikere, landbrug, industri og befolkning. 

Foreningen kæmper for et bæredygtigt og grønt Danmark med en rig natur og et rent og sundt miljø til gavn og glæde for os alle – også i fremtiden.

Læs mere om foreningen her: www.dn.dk